Zarządzenie Nr 7.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 7.2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie:  wprowadzenia zasad postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632), art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku wewnętrznego Zasady postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr Nr 2.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie zmienione Zarządzeniem Nr 4.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 19 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3.2022 z dnia 22 marca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 8.2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 5 października 2022 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                       Społecznej w Przemęcie

                                                                                                                            /-/ Barbara Ścigała

Sporządziła: Ewa Jaskulska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2024-06-17
Data publikacji:2024-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Ścigała
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:102

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-06-17 08:56:18Ewa Jaskulskadodanie zarządzeniaZarządzenie Nr 7.2024