Zarządzenie Nr 5.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2024

Zarządzenie Nr 5.2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 28.03.2024 roku w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na podstawie § 2 ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnienowa” – edycja 2024 w Gminie Przemęt zarządzam, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia procedury naboru osób do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 powołuję komisję kwalifikacyjną w składzie:

  1. Aleksandra Wajs – Przewodnicząca komisji,
  2. Izabela Łakoma - Sekretarz komisji,
  3. Sylwia Niedzielska - Członek komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                       Społecznej w Przemęcie

                                                                                                                            /-/ Barbara Ścigała

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2024-03-28
Data publikacji:2024-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Ścigała
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:785

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-28 14:38:50Ewa Jaskulskadodanie zarządzeniaZarządzenie Nr 5.2024