Zarządzenie Nr 4.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2024

Zarządzenie nr 4.2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 7 marca 2024r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 28.12.2011r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie w sprawie wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

na podstawie:

  1. § 20 pkt. 3 instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie wprowadzonej do stosowania zarządzeniem Nr 9/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 28 grudnia 2011r. w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Lesznie

zarządzam co następuje:

§ 1. Do załącznika nr 2 zarządzenia nr 9/2011 z dnia 28.12.2011r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie – jednolitego rzeczowego wykazu akt, wprowadza się następujące hasła klasyfikacyjne oraz symbole klasyfikacyjne:

05 SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, POSTULATY, INICJATYWY I INTERPELACJE

     050 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio  w uwagach: w tym ich rejestr           B 25

     051 Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości                      B 5

     052 Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie                                                           B 25

     053 Interpelacje i zapytania w uwagach: w tym posłów, senatorów, radnych            B 25

 

41 ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

     410 Przemoc domowa

            4101 Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w uwagach: m. in. uchwały Zespołu Interdyscyplinarnego  B 5

             4102 Grupy diagnostyczno – pomocowe w uwagach: Dokumentacja dotycząca prac grup                                              B 5

             4103 Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego                                                                                                              B 5

             4104 Porozumienia zawarte w zakresie przeciwdziałania przemocy                                                                                  B 5

             4105 Rejestr zgłoszeń przemocy domowej  w uwagach: Rejestr założonych niebieskich kart                                         B 5

             4106 Rejestr skierowań wydanych przez Zespół Interdyscyplinarny                                                                                   B 5

             4107 Teczki zbiorcze rodzin objętych przeciwdziałaniem przemocy domowej                                                                  B 5

             4108 Wymiana informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy                                                                                        B 5

 

42 OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

      421 Świadczenia pieniężne

             4214 Zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną                    B 5

             4215 Zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym                                       B 5

             4216 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne              B 5

             4217 Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        B 5

             4218 Zasiłki celowe żywnościowe                                                                           B 5

             4219 Inne świadczenia pieniężne                                                                           B 5

 

44 POMOC SENIORALNA

     440 Działalność Dziennego Domu Pomocy

            4400 Listy obecności                                                                                                B 3

            4401 Zestawienie odpłatności za pobyt                                                                  B 5

            4402 Wymiana informacji dotyczących działalności Dziennego Domu                B 5

      441 Działalność Klubu Seniora                                                     

             4410 Listy obecności                                                                                               B 3

             4411 Harmonogramy zajęć                                                                                      B 5

             4412 Protokoły wykonania zadania                                                                        B 5

             4413 Teczki zbiorcze na dokumentację uczestników                                            B 5

                       w uwagach: wniosek, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie, informacja o przyjęciu do klubu, itp.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07.03.2024r.

                                                                                                            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                       Społecznej w Przemęcie

                                                                                                                            /-/ Barbara Ścigała

 

Przygotowała: Izabela Łakoma
                         Tel. 65 615 69 81

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2024-03-07
Data publikacji:2024-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Ścigała
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:345

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-07 11:41:46Ewa Jaskulskadodanie zarządzeniaZarządzenie Nr 4.2024