Zarządzenie Nr 12.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2023

Zarządzenie Nr 12.2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 9 października 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru do Dziennego Domu Pomocy Senior+.

Na podstawie § 8 pkt 1 Zarządzenia nr 1.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin naboru do Dziennego Domu Pomocy Senior+, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść zarządzenia podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                       Społecznej w Przemęcie

                                                                                                                            /-/ Barbara Ścigała

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2023-10-13
Data publikacji:2023-10-13
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Ścigała
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:91

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-13 14:58:27Ewa Jaskulskadodanie zarządzeniaZarządzenie Nr 12.2023