Zarządzenie Nr 8.2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 8.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 30.04.2019 roku. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszy referent w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

K.0100.8.2019

 

Zarządzenie Nr 8.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

z dnia 30.04.2019 roku.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszy referent w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Na podstawie art. 11, art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, zarządzam, co następuje:


        § 1.

Do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Starszy referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

 1. Barbara Ścigała Przewodnicząca komisji,
 2. Sylwia Niedzielska - Sekretarz komisji,
 3. Joanna Kotlarska - Członek komisji.
                                                                                                           § 2.
  Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

                                                                                                           § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi.

                                                                                                             § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                       /-/ Barbara Ścigała

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Przemęt
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Maria Józefczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Józefczak
Liczba odwiedzin:94